Přihláška pro jednotlivce

Přihlášky v kategorii "Jednotlivec" musí být podány pouze písemnou formou a obsahovat identifikační údaje přihlášeného a případně i přihlašujícího (jméno, příjmení, adresu, telefon, příp. e-mail) a také instituce, kde je pomoc poskytována. Pro zachování maximální objektivnosti při hodnocení nominací doporučujeme přiložit co nejpodrobnější popis činnosti. Pokud se tento popis nevejde do kolonky v přihláškovém formuláři, je možné k přihlášce přiložit další stránky s popisem či foto dokumentací této činnosti. Obálka s vyplněnou přihláškou musí být označena čitelným názvem projektu "Dobrá duše".

Přihlášky neobsahující všechny povinné údaje budou automaticky z nominace vyřazeny pro neúplnost údajů. Přihlášky zasílají všichni přihlašující na adresu MediaTrust Communications spol. s r.o. Kodaňská 46, Praha 10, 101 00. Všem, kteří pošlou správně vyplněnou přihlášku do projektu, bude automaticky do 14 dnů od doručení přihlášky potvrzena účast písemnou formou. Přihlášku je možné vyplnit i elektronicky a poté ji vytisknout. 

Beru na vědomí, aby společnost HARTMANN – RICO a.s. jako správce osobních údajů zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem přihlášení do projektu a případné kontaktování v případě výhry.

Další informace ke zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu, naleznete zde.