Instituce

Pracovali jste s dobrovolníky i v průběhu jara 2020, v nelehké době restrikcí a omezení? I vy se můžete přihlásit do NOVÉ KATEGORIE pro zařízení, která využívala spolupráci s dobrovolníky jakéhokoliv věku v tomto období.

Chcete se stát Dobrou Duší? Využíváte pomoci seniorů z vašeho okolí pro zlepšování kvality života vašich klientů? Nebo byste rádi zlepšili kvalitu života Vašich klientů a hledáte další možnosti, jak toho dosáhnout? Projekt Dobrá Duše je tu právě pro vás. 

Projekt Dobrá duše v rámci kategorie „Instituce“ chce zvyšovat počet zařízení, která plánují aktivity vedoucí k zapojování seniorů z okolí do života zařízení a péče o jeho klienty. Rádi bychom umožnili co největšímu počtu imobilních klientů se více radovat ze života, vytvářet sociální kontakty a v případě, že to jejich zdravotní stav umožní, se aktivně podílet na aktivitách zařízení. V rámci kategorie „Instituce“ se do projektu mohou zapojit všechna zařízení sociálních služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Denní stacionáře). 

V případě projektu, který pořádá zařízení sociálních služeb, se nemusí jednat o dobrovolnickou činnost podléhající zákonu o dobrovolnictví.