Výhry

Odborná komise bude hodnotit intenzitu, inovativnost, kreativitu a obětavost činnosti a dále nadšení a angažovanost Dobré duše, stejně jako přínos pro seniora, který bude pomoc přijímat (kterému bude pomoc poskytována). Ze všech zaslaných nominací komise vybere tři nejzajímavější a nejpřínosnější činnosti pomoci druhým, kterým bude udělen titul „Dobrá duše 2019“. Tyto tři „Dobré duše 2019“ získají 5000 Kč a věcné ocenění v hodnotě 5000 Kč.

Komise se bude skládat z odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z Gerontologického centra v Praze 8 a společnosti HARTMANN - RICO a.s.