Pravidla a podmínky registrace

Kdo se může přihlásit:

  • je Vám 60 let a více,
  • pomáháte v zařízení sociálních služeb (např. Domov pro seniory, atd.),
  • nejste v příbuzenském vztahu s osobou, které vypomáháte, nebo o kterou se staráte,
  • za svoji pomoc nepobíráte žádnou finanční odměnu,
  • jedná se o dlouhodobou činnost, kterou provádíte soustavně nejméně však po dobu tří měsíců,
  • můžete Vaši pomoc v zařízení doložit,
  • pokud chcete být zařazeni do nominace, musíte vyplnit přihlášku se všemi povinně označenými poli a zaslat fotografii, která vás zachycuje při pomoci v praxi.