Zásady dobré duše


Pomáhat je lidské. Projekt Dobrá duše není soutěží, ve které vyhrává lepší či rychlejší.
Vyhrává tady každý: ten, kdo se rozhodne pomáhat i ten, komu se pomoci dostává.


Více informací

Prohlášení o důvěrnosti informací

 

Úvod

Společnost HARTMANN - RICO a.s. vytvořila toto prohlášení o důvěrnosti informací, aby tak demonstrovala důraz, který na důvěrnost informací klade. Níže jsou popsány způsoby, kterými získáváme informace a jak je šíříme prostřednictvím internetových stránek: www.dobra-duse.cz.

Stanovení pojmů

Osobními údaji se rozumí:

 • Údaje jako např. e-mailová adresa, jméno, příjmení, bydliště, telefon, ...

Statistickými údaji se rozumí:

 • Demografické, profilové a preferenční údaje jako např. lokalita, PSČ, věk, pohlaví, zájmy, obor působnosti, odpověď na kladenou otázku, ...

Vstupní formuláře:

 • Vstupní prvky na stránkách pro zadávání osobních a statistických údajů. Detailní popis naleznete v kapitole vstupní formuláře.

Stránka:

 • Stránkou se rozumí www strana zobrazovaná ve Vašem prohlížeči prostřednictvím internetu.

Cookie:

 • Schránka umožňující ukládání a opětovné čtení dat v internetové síti uložených na straně klienta v jeho prohlížeči. Neumožňuje ukládání nebo přenos osobních údajů bez souhlasu klienta.

 

Principy použité na stránkách

Ke správě našich stránek používáme vaši IP-adresu a cookies, které nám napomáhají Vás identifikovat Vás a získat širší demografické informace.
Naše stránky využívají cookie k zajištění toho, aby vám opakovaně nebyly nabízeny tytéž informace a případně k jazykovým preferencím. Cookies můžeme využít i k tomu, abychom vám předkládali informace odpovídající Vašim zájmům. Cookies slouží ke sledování obsahu, který již uživatelé na stránce viděli, takže je možno přizpůsobit stránku konkrétním zkušenostem jednotlivého uživatele a poskytnout našim partnerům a zadavatelům reklamy souhrnné statistické údaje o preferencích uživatelů.

 

Informace o užívání tzv. „cookies“

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na vašem počítači, tabletu či smart phonu při návštěvě řady webových stránek. Proč jsou takové soubory potřebné? Jsou nezbytnou součástí správného fungování některých webových funkcionalit – například přihlašovacích formulářů nebo přidávání produktů do nákupního košíku. Současně ukládají do paměti vaše preference a nastavení, které tak nemusíte při každé návštěvě znovu zadávat. Soubory cookies jsou využívány také k měření dat o uživatelích pomocí nástroje Google Analytics. Slouží tak například k zjišťování počtu unikátních návštěvníků webu. A skrze zaznamenávání zpráv o chybách, které se čas od času uživatelům během návštěvy webu mohou objevit, vedou k vylepšení fungování stránek.

Cookies v sobě obsahují informaci o stránce, která je uložila, dobu, po kterou v zařízení zůstanou přítomny a unikátní, náhodně generované číslo. Nikdy je nepoužíváme k vaší identifikaci a neumisťujeme do nich jakákoli vaše osobní data.


Jak cookies ovládat?

Všechny uložené cookies můžete v případě potřeby ze zařízení vymazat a jejich ukládání v budoucnu omezit, a to přímo v prohlížeči. Takové zamezení ukládání ale současně snižuje funkcionalitu tohoto webu, pro jehož správný provoz jsou cookies nezbytné. Zablokovat si můžete také odesílání statistik přes Google Analytics (viz plugin Opt-out Browser Add-on).Bližší informace k nastavení souborů cookies ve vašem prohlížeči naleznete na stránkách AboutCookies.org.

 

Shromažďování údajů

Osobní údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím stranám. V současné době v našich databázích neshromažďujeme ani neukládáme žádné informace o kreditních kartách ani jiné finanční informace.

 • Osobní údaje využíváme k interní potřebě naší společnosti:
 • ke kontaktování zákazníků v případě potřeby,
 • pro doručení požadovaných informací, výrobků či služeb,
 • pro informování výherců soutěží,
 • v případě požadavku zákazníka, k jeho informování o soutěžích, nabídkách a novinkách, které nabízíme prostřednictvím našich stránek. Uživatel, který využívá této služby, má možnost ji kdykoliv zakázat, jak je popsáno v kapitole změna údajů.

Statistické údaje uživatelů využíváme:

K přizpůsobení obsahu naší stránky pro konkrétního uživatele, přičemž se mu snažíme nabídnout obsah, o němž se domníváme, že by ho mohl zajímat, a zobrazovat jej tak, aby odpovídal jeho preferencím.

Statistické údaje v souhrnné podobě můžeme využít:

 • k řízení a průzkumu nabídky zboží a služeb pro obchodní účely,
 • pro marketingové a reklamní využití,
 • pro vyhodnocení on-line anket,
 • pro vyhodnocení soutěží,
 • pro statistické účely,
 • také k poskytnutí našim partnerům a zadavatelům reklamy.