Zásady Dobré duše

Pomáhat je lidské. Projekt Dobrá duše není soutěží, ve které vyhrává lepší či rychlejší. Vyhrává tady každý: ten, kdo se rozhodne pomáhat, i ten komu se pomoci dostává. Dobrá duše má však svá pravidla. Když je budeme společně respektovat, svět okolo nás bude aspoň o kousek lepší. Tyto Zásady Dobré duše přináší několik důležitých pravidel, které mají sloužit jako pomoc při zapojení se do projektu.

1. Dobrou duší může být každý senior, který se rozhodne z vlastní vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu pomáhat jiným seniorům v seniorských zařízeních. O seniory je postaráno po stránce lékařské a ošetřovatelské, dostávají pravidelnou stravu, a to co jim chybí je sociální kontakt, možnost popovídat si, najít si společníka na aktivitu – čtení, procházku, hraní šachů….

2. Dobrá duše vykonává svoji činnost po dohodě se zařízením, respektuje všechna pravidla a ustanovení platné v zařízení, ve kterém vykonává svojí činnost. Nesnažte se měnit pravidla zařízení, mají svoje opodstatnění.

3. Dobrá duše zachovává mlčenlivost o citlivých informacích týkajících se zdravotního stavu a soukromí lidí, se kterými přijde během své činnosti do styku.

4. Dobrá duše přistupuje ke všem lidem v duchu tolerance, nevykonává žádnou náboženskou ani politickou agitaci.

5. Dobrá duše vykonává svoji činnost v souladu se zařízením tak, aby nenarušila jiné zdravotní či sociální programy zařízení a podle potřeby se přizpůsobuje změnám v harmonogramu. Doporučujeme zajímat se o chod zařízení, zúčastňovat se akcí.

6. Dobrá duše si o své činnosti vede záznam a konzultuje svou činnost s koordinátorem nebo jiným pracovníkem zařízení, který je zodpovědný za chod zařízení.

7. Dobrá duše nezastupuje zdravotnický ani žádný jiný personál instituce. Budou-li souhlasit, může jim pomoci.

8. Dobrá duše přichází do zařízení jen v případě, že to její zdravotní stav umožňuje a zároveň nedojde k ohrožení zdraví klientů. Například taková chřipka může být pro oslabený organizmus život ohrožující.

9. Dobrá duše má právo dostat informace, které jí pomohou při vykonávaní její činnosti, včetně poradenství, konzultace a kontaktních údajů na osoby, se kterými při své práci přichází do styku.

10. Dobrá duše má právo říct ne, když se vyžaduje činnost, s kterou nesouhlasí.