Zásady dobré duše


Pomáhat je lidské. Projekt Dobrá duše není soutěží, ve které vyhrává lepší či rychlejší.
Vyhrává tady každý: ten, kdo se rozhodne pomáhat i ten, komu se pomoci dostává.


Více informací

Výsledky roku 2015

 

Čtvrtý ročník Dobré duše už zná své vítěze!

Letošní ročník projektu Dobrá duše byl již čtvrtý v pořadí. Ano, je to už čtyři roky od doby, kdy vznikla tradice, která zavazuje. Ale vzhledem k tomu, že cílem Dobré duše je oceňovat aktivní dobrovolníky v seniorském věku, se jedná o závazek velmi milý a potřebný. Jsou to totiž právě dobrovolníci, jež v zařízeních sociálních služeb věnují svůj volný čas seniorům, kteří tak mohou každý den v domově trávit příjemnějším a smysluplnějším způsobem.  

Vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku projektu Dobrá duše se uskutečnilo 6. 6. 2016 na již tradičním místě, v klášteře Minoritů svatého Jakuba v Praze. Přítomní byli všichni partneři a členové odborné poroty, tedy Věra Husáková ze společnosti HARTMANN – RICO a.s., Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Jana Hanzlíková náměstkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a také Iva Holmerová předsedkyně Geriatrické společnosti. Letošní ročník však přinesl i jednu novinku. Řady patronů akce se rozšířily o další známou osobnost – topmodelku a předsedkyni nadace Krása pomoci, Taťánu Kuchařovou, která se role patrona ujala společně s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Ten celou akci také moderoval a oživil ji svým pěveckým vystoupením.

Ani letos neměla odborná porota, složená z partnerů projektu, jednoduché rozhodování. „Čekal na nás obtížný úkol, protože do čtvrtého ročníku se sešly desítky poutavých a někdy i dojemných příběhů nezištné dobrovolnické pomoci, doslova ze všech koutů České republiky, uvádí Věra Husáková ze společnosti HARTMANN – RICO a.s. Nakonec ale porotci vybrali tři jednotlivce, jejichž příběhy je zaujaly přece jen o kousek více, než ty ostatní.

První oceněnou se tak stala Anna Odehnalová z Šebetova. Ta se dobrovolnictví věnuje poslední tři roky, především v rámci nově ustaveného seniorského klubu Klubíčko. Ten funguje jako součást Sociálních služeb Šebetov. Paní Odehnalová zde se seniory vyrábí výrobky z různých materiálů a ty pak nabízí k prodeji při Dnech otevřených dveří. Kromě toho se zaměřuje také na program pro seniory, kteří jsou již plně odkázáni na invalidní vozík. Věřím, že pravidelné setkávání nás naplňuje radostí, pozitivní energií a přispívá k aktivnímu a spokojenému žití v zařízení,“ komentuje své dobrovolnické aktivity oceněná Dobrá duše, Anna Odehnalová.

Další oceněnou byla rovněž dáma, Marie Polatová z Centra sociální pomoci ve Vodňanech. Odbornou porotu velmi zaujalo, že se paní Polatová dobrovolnictví věnuje již úctyhodných 29 let. Při společných činnostech se seniory klade důraz na vzpomínkovou terapii, spoluorganizuje výlety a kromě toho také v domově pomáhá při přípravě mše svaté, na kterou sváží imobilní pacienty. „Jsem ráda, když vidím, že má přítomnost někoho potěšila a často odcházím i obohacena o různé rady, které jsem od klientů domova získala,“ dodává Marie Polatová.

Trojlístek oceněných pak uzavírá Bohumila Teislerová, dobrovolnice z Diakonie v Rýmařově. Paní Teislerová se věnuje 27 klientům služeb sociálně terapeutické dílny Buřinka, která sdružuje osoby s mentálním či kombinovaným postižením a připravuje je na potenciální budoucí zaměstnání. Společně se věnují zajímavým činnostem, jako je třeba výroba ručního papíru, práce na tkalcovském stavu, arteterapie nebo keramika. Pomáhá však i s nácvikem sebeobslužných prací, jako vytírání, zametání, úklid a umývání nádobí. „Tato práce mne velice naplňuje, dodává mi energii, elán a vědomí potřebnosti. Mám velkou radost, když vidím pokroky těchto lidí k lepšímu, a také mne velmi těší, když jim mohu dopomáhat ke kvalitnějšímu životu,“ vysvětluje rýmařovská dobrovolnice motivy, které ji vedou k tomu, aby věnovala svůj čas péči o druhé.

Speciální ocenění odborné poroty putovalo do Plzně

Odborná porota se letos rozhodla udělit speciální ocenění Mezigeneračnímu a dobrovolnickému centru TOTEM z Plzně. V něm se na práci se seniory zaměřuje 18 osob, přičemž nejstaršímu aktivnímu dobrovolníkovi je už neuvěřitelných 88 let. Ocenění odborné poroty TOTEM získal za dlouhodobou podporu dobrovolníků v sociální sféře a za celkovou popularizaci dobrovolnictví v České republice.

V kategorii institucí zvítězilo Centrum sociálních služeb Český Těšín

Dobrovolnická činnost v tomto zařízení patří v rámci mikroregionu Těšínsko k již tradičním, stabilním a největším programům dobrovolnické činnosti. Pro dobrovolníky pořádají dvakrát ročně supervizní setkání a jednou ročně pak kulturně společenskou akci, na které vybrané dobrovolníky oceňují. V roce 2015 navštěvovalo domov pro seniory 18 dobrovolníků, jež věnovali uživatelům 687 hodin v rámci 386 návštěv. Odbornou porotu zvláště zaujala canisterapeutická a muzikoterapeutická setkání, která domov pro své klienty pořádá.    

Více o projektu Dobrá duše

Dobrá duše probíhá ve dvou kategoriích. První je určena jednotlivcům, druhá potom institucím, které s dobrovolníky pracují. Hlavním cílem Dobré duše je podporovat seniory v tom, aby i v pozdějším věku zůstali aktivními a věnovali svůj volný čas těm seniorům, kteří ze zdravotních či sociálních důvodů nemohou trávit své stáří v kruhu rodiny.

Do kategorie jednotlivců se mohou hlásit všechny osoby starší 60 let, které se dlouhodobě – nejméně po dobu tří měsíců – věnují pomoci seniorům v zařízeních sociálních služeb, nejsou v příbuzenském vztahu s osobou, které vypomáhají a neberou za svou pomoc žádnou finanční odměnu.

Do kategorie institucí mohly své přihlášky podávat zařízení, jako jsou například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionáře. Důležité je, aby tyto instituce s dobrovolníky pracovaly dlouhodobě, alespoň po dobu tří měsíců, a systematicky vytvářely podmínky pro další práci dobrovolníků.

Mediálním partnerem projektu je od roku 2014 rádio Proglas.

Kontakt pro média:

Karolina Stonjeková
MediaTrust Communications, spol. s r.o.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: 234 066 209
Mobil: 604 114 934
E-mail:    [email protected]