Výhry

Odborná komise bude hodnotit vámi vytvářené podmínky k zapojování seniorů z okolí do života a aktivit Vašeho zařízení. Přínos těchto aktivit pro vaše klienty, stejně jako jejich inovativnost a dlouhodobost, kreativitu a angažovanost vašeho zařízení. Ze všech zaslaných nominací odborná komise vybere jedno zařízení, kterému bude udělen titul „Dobrá duše Instituce 2018“. Tato instituce získá zároveň peněžité ocenění ve výši 10 000 Kč.

Komise se bude skládat z odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z Gerontologického centra v Praze 8 a společnosti HARTMANN - RICO a.s.