Přihláška pro instituce

Přihlášky v kategorii "Instituce" musí být podány pouze písemnou formou a musí obsahovat identifikační údaje instituce a stručný popis přínosu projektu pro zkvalitnění života jejich klientů. Přihláška musí být opatřena vlastnoručním podpisem zodpovědného zástupce instituce a orazítkována. Pro zachování maximální objektivnosti při hodnocení nominací doporučujeme přiložit co nejpodrobnější popis činnosti nebo projektu. Obálka s vyplněnou přihláškou musí být označena čitelným názvem projektu "Dobrá duše".

Přihlášky neobsahující všechny povinné údaje budou automaticky z nominace vyřazeny pro neúplnost údajů. Přihlášky zasílají všichni přihlašující na vlastní náklady na adresu MediaTrust Communications spol. s r.o. Kodaňská 46, Praha 10, 101 00. Všem, kteří pošlou správně vyplněnou přihlášku do projektu, bude automaticky do 10 dnů od doručení přihlášky potvrzena účast písemnou formou.