Pravidla a podmínky

  • Jste jedním z těchto zařízení: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Domov pro osoby se zdravotním postižením, charita a Denní stacionáře.
  • Organizujete nebo vytváříte podmínky pro zapojování seniorů z Vašeho okolí do života klientů Vašeho zařízení.
  • Vedou vaše činnosti k prokazatelnému přínosu zkvalitnění života Vašich klientů v oblasti jejich aktivizace, zvýšení sociálních kontaktů, vzdělávání, zapojování se do volnočasových aktivit.
  • Realizujete činnosti dlouhodobě, minimálně však po dobu tří měsíců.
  • Pomáhají vám tyto činnosti ke zvýšení počtu dobrovolníků z řad seniorů.
  • Jedná se o bezúplatnou, spontánní a dobrovolnou činnost usnadňující nebo zkvalitňující život Vašich klientů.
  • Pokud chcete být zařazeni do nominace, musíte vyplnit přihlášku se všemi povinně označenými poli. Zároveň zaslat fotografii, která zachycuje vaši pomoc v praxi.
  • Organizátoři projektu mají právo si vyžádat doplňující informace pro ověření platnosti údajů uvedených v přihlášce.