Přihláška pro instituce

Pracovali jste s dobrovolníky i v průběhu jara 2020, v nelehké době restrikcí a omezení? I vy se můžete přihlásit do NOVÉ KATEGORIE pro zařízení, která využívala spolupráci s dobrovolníky jakéhokoliv věku v tomto období. NA PŘIHLÁŠKU NAPIŠTE HESLO JARO 2020 A POPIŠTE NÁM SVŮJ PŘÍBĚH

Přihlášky v kategorii "Instituce" musí být podány pouze písemnou formou a musí obsahovat identifikační údaje instituce a stručný popis přínosu projektu pro zkvalitnění života jejich klientů. Přihláška musí být opatřena vlastnoručním podpisem zodpovědného zástupce instituce a orazítkována. Pro zachování maximální objektivnosti při hodnocení nominací doporučujeme přiložit co nejpodrobnější popis činnosti nebo projektu. Obálka s vyplněnou přihláškou musí být označena čitelným názvem projektu "Dobrá duše".

Přihlášky neobsahující všechny povinné údaje budou automaticky z nominace vyřazeny pro neúplnost údajů. Přihlášky zasílají všichni přihlašující na vlastní náklady na adresu MediaTrust Communications spol. s r.o. Kodaňská 46, Praha 10, 101 00. Všem, kteří pošlou správně vyplněnou přihlášku do projektu, bude automaticky do 10 dnů od doručení přihlášky potvrzena účast písemnou formou.  

Beru na vědomí, aby společnost HARTMANN – RICO a.s. jako správce osobních údajů zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem přihlášení do projektu a případné kontaktování v případě výhry.

Další informace ke zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu, naleznete zde.