Zásady dobré duše


Pomáhat je lidské. Projekt Dobrá duše není soutěží, ve které vyhrává lepší či rychlejší.
Vyhrává tady každý: ten, kdo se rozhodne pomáhat i ten, komu se pomoci dostává.


Více informací

Výsledky roku 2018

 

Známe Dobré duše za rok 2018!

Praha 17. června 2019 – Kdo se stal Dobrou duší za rok 2018 již víme. Ocenění v kategorii jednotlivců putovalo tentokrát do zlínského Alzheimercentra, a to hned dvakrát, a také do Českého Těšína. V rámci institucí byl pak nejvíce oceněn dobrovolnický přínos Domova Hortenzie z Frenštátu pod Radhoštěm.

Těžko si lze představit, jak jednotvárně by plynul čas v domovech sociálních služeb, kdyby nebylo obětavých dobrovolníků, kteří přicházejí za seniory, aby s nimi trávili volné chvíle. Někdy zpěvem či ručními pracemi, jindy procházkami nebo třeba jen docela obyčejným popovídáním, se dobrovolníci snaží rozptýlit všední den seniorů a naplnit ho smysluplnou činností. Za to si zaslouží naše uznání a projekt Dobrá duše, který se letos vyhlašoval již po sedmé, vznikl právě proto, aby vzdal dobrovolníkům za jejich službu dík.   

„Do letošního ročníku se nám opět sešly desítky přihlášek z celé České republiky, takže je vidět, že zájem o dobrovolnictví u nás neustává a že velká řada lidí chápe, jak je tato činnost pro seniory v zařízeních sociálních služeb potřebná,“ uvádí Andrea Pisingerová ze společnosti HARTMANN – RICO a.s., která patří k hlavním partnerům projektu.

První dvě ocenění putovala do Zlína

Zlínské Alzheimercentrum, které se zaměřuje na péči o klienty s různým stupněm demence, se v rámci sedmého ročníku Dobré duše dočkalo hned dvou ocenění v kategorii jednotlivců. Titul získala Magda Blahová, která se věnuje dobrovolnické činnosti poslední tři roky. S klienty centra tráví čas velmi originálním způsobem, a to celostní muzikoterapií v aktivní i pasivní formě. Během ní hraje na řadu netradičních nástrojů, ať už jsou to tibetské mísy, kartálky, kalimba nebo třeba balafon. „V pasivní formě celostní muzikoterapie zpívám a hraji ležícím pacientům na nástroje s přirozeným laděním. Používám třeba dešťovou hůl, djembe, šamanský rámový buben nebo ústní harfu. V kombinované formě pak klienty aktivně zapojuji do zpěvu a hry na bubny a používáme také takové nástroje, u nichž klienti střídají používání levé a pravé ruky, takže střídavě zapojují obě mozkové hemisféry,“ napsala ve svém dobrovolnickém příběhu paní Blahová.

Další oceněnou Dobrou duší zlínského zařízení byl dobrovolník Josef Přikryl. I ten pojal svou dobrovolnickou činnost s originalitou. S klienty se věnuje převážně udržování moravských lidových tradic a s tím souvisejícím drobným rukodělným činnostem. Do domova dochází vždy jednou v měsíci, aby s klienty pletl pomlázky, vyřezával píšťalky z proutí či vyráběl jiné předměty, které vycházejí z lidových tradic. „Na návštěvu se pokaždé zodpovědně připravím. Zajistím si všechny nezbytné pomůcky a se skupinou seniorů zde prožiji příjemné odpoledne. Jelikož nemám problém s oslovením nových lidí a rád si povídám, není pro mě obtížné navázat komunikaci se seniory. Vždyť já sám netuším, co mi závěr života přinese a jestli i já sám nebudu jednou potřebovat někoho, kdo za mnou přijde a potěší mě,“ popsal svou činnost pan Přikryl.

Oba dva dobrovolníci z Alzheimercentra Zlín byli oceněni nejen za čas, který seniorům věnují, ale také za originalitu, s níž k dobrovolnické činnosti přistupují.

Dobrá duše z Těšína

Třetí individuální ocenění putovalo do Českého Těšína k dobrovolnici Boženě Zipserové, která působí v místním Centru sociálních služeb. Vždy se zaměřuje jen na jednoho klienta a dochází za ním pravidelně několik let až do jeho odchodu. Za deset let své dobrovolnické činnosti už věnovala svůj volný čas čtyřem seniorům, s nimiž ušla pořádný kus cesty životem. Aktuálně dochází za klientkou, které je krásných 99 let a je pro ni vzhledem k věku obtížnější komunikovat s okolím. „Není vždy lehké, dívat se na těžkosti lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Avšak vědomí, že jim udělá radost má návštěva, pohlazení nebo pokud počasí dovolí, vycházky do přírody, je dostačující odměnou,“ uvedla ve svém dobrovolnickém příběhu paní Zipserová.

Ocenění v kategorii institucí získal Domov Hortenzie

Titul Dobrá duše v kategorii institucí se rozhodla odborná porota udělit Domovu Hortenzie z Frenštátu pod Radhoštěm. Domov byl v rámci projektu oceněn za dlouhodobou a intenzivní činnost, která směřuje k rozvoji dobrovolnických aktivit u nás. Dobrovolnictví má přitom v Hortenzii již desetiletou tradici a nejčastěji tyto aktivity probíhají ve spolupráci s centrem ADRA a v posledních letech také s Apoštolskou církví. Třikrát do roka pořádá domov pro aktivní dobrovolníky supervizní setkání a jeho součástí je také vzdělávací aktivita. V uplynulém roce strávili dobrovolníci v domově 482 hodin a vykonali u seniorů celkem 309 návštěv, během nichž jim věnovali svůj volný čas. „Velice si vážíme přínosu, který Domov Hortenzie představuje, a to nejen pro své klienty, ale obecně pro rozvoj dobrovolnictví v České republice. Proto jsme se rozhodli, že titul Dobrá duše v kategorii institucí získá právě toto zařízení a velmi nás to těší,“ prozradila za odbornou porotu jedna z jejích členek, docentka Iva Holmerová z Gerontologického centra.

Pokud se i vy věnujete dobrovolnickým aktivitám, zaměřeným na seniory a jste buď aktivní dobrovolník, či instituce, jež s dobrovolníky pracuje, máte možnost se přihlásit do osmého ročníku Dobré duše. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2020. Přihlášku do projektu i všechny potřebné informace naleznete na stránkách www.dobra-duse.cz.

Více o projektu Dobrá duše:

Dobrá duše probíhá ve dvou kategoriích. První je určena jednotlivcům, druhá potom zařízením sociálních služeb, které s dobrovolníky pracují.

Do kategorie jednotlivců se mohou hlásit všechny osoby starší 60 let, které se dlouhodobě – nejméně po dobu tří měsíců – věnují pomoci seniorům v zařízeních sociálních služeb, nejsou v příbuzenském vztahu s osobou, které vypomáhají a neberou za svou pomoc žádnou finanční odměnu.

Do kategorie institucí mohou své přihlášky podávat zařízení, jako jsou například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionáře. Důležité je, aby tyto instituce s dobrovolníky pracovaly dlouhodobě, alespoň po dobu tří měsíců, a systematicky vytvářely podmínky pro další práci dobrovolníků.

Partnery sedmého ročníku projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Gerontologické centrum a společnost HARTMANN-RICO a.s. Coby patroni projektu se veřejnosti opět představí populární herci a moderátoři Vladimír Hron a Aleš Cibulka.

Přihlášky do projektu jsou dostupné ke stažení na stránkách http://www.dobra-duse.cz/prihlaska 

Kontakt pro média:

Karolina Stonjeková
MediaTrust Communications, spol. s r.o.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Mobil: 604 114 934
E-mail: [email protected]