Zásady dobré duše


Pomáhat je lidské. Projekt Dobrá duše není soutěží, ve které vyhrává lepší či rychlejší.
Vyhrává tady každý: ten, kdo se rozhodne pomáhat i ten, komu se pomoci dostává.


Více informací

Výsledky roku 2017

 

Ocenění „Dobrá duše“ letos putovalo do Prahy, Plzně, Bysřan i Vrbna.

Praha 14. června 2018 – Letos se v Klášteře minoritů svatého Jakuba konal již šestý ročník projektu Dobrá duše, který oceňuje dobrovolníky seniorského věku, za jejich obětavou péči a nezištnou dobrovolnickou činnost. Tentokrát byli oceněni dobrovolníci z Prahy, Plzně a Bystřan. Kategorii institucí ovládl Domov pro seniory Vrbno.

Činnost dobrovolníků v zařízeních sociálních služeb je nedocenitelná! Čas, který dobrovolníci seniorům věnují a volnočasové aktivity, jež pro ně připravují, pomáhají seniorům trávit volný čas příjemným a plnohodnotným způsobem. Letos se proto konal již šestý ročník projektu Dobrá duše, jehož posláním je oceňovat obětavé dobrovolníky i dobrovolnické instituce za jejich přínos. Slavnostním vyhlášením tradičně provázeli moderátoři Aleš Cibulka a Vladimír Hron a role patronky se již třetím rokem ujala bývalá Miss World, Taťána Gregor Brzobohatá.

Odborná porota, složená z partnerů projektu, společnosti HARTMANN-RICO a.s., Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Gerontologického centra, letos neměla jednoduché rozhodování, když musela mezi desítkami dobrovolnických příběhů vybrat jen tři vítězné. Nakonec ale přece jen nejvíce oslovil příběh Vlasty Komínkové z Bystřan, Jarmily Roubíčkové z Prahy a Jaroslavy Mossóczyové z Plzně.

Vlasta Komínková se v rámci Domova důchodců Bystřany věnuje dobrovolnictví již čtyři roky. Organizuje společné chvíle klientek domova s dětmi z Mateřské školky, které s klienty čtou pohádky a věnují se dalším aktivitám. Výsledkem její činnosti je, že bývalí předškoláci mají k seniorům z domova pěkný vztah i poté, co nastoupí na základní školu. Děti tak za seniory nadále docházejí v rámci školní družiny. „Paní Komínková je takové sluníčko. Vidíme ji vždy usměvavou, plnou životního elánu a optimismu. A i když jí nevidíme, slyšíme její bujarý smích,“ řekla o první oceněné Dobré duši Miroslava Barešová, ředitelka domova v Bystřanech.

Další ocenění zůstalo v Praze. Těšit se z něho mohla Jarmila Roubíčková, která letos slaví své kulaté životní jubileum, začínající číslovkou „9“. Dobrovolnictví se věnuje již neuvěřitelných 20 let a v posledních letech se z její činnosti těší převážně klienti Židovské obce v Praze. Za zmínku přitom stojí, že většina klientů, jimž Jarmila Roubíčková pomáhá, je věkově podstatně mladší, než ona. „Pokud chce někdo potkat noblesu s optimismem a nevtíravým humorem v jedné osobě, měl by se potkat s paní Roubíčkovou,“ prohlásila o další Dobré duši Jana Wichsová z Židovské obce v Praze.

Trojlístek oceněných pak uzavřela Jaroslava Mossóczyová z Městské charity Plzeň. I ta má už za svou dobrovolnickou éru, která začala v roce 1989, na svém kontě řadu obdivuhodných dobrovolnických počinů. Činnost paní Mossóczyové se zaměřuje především

na osoby s tělesným handicapem, upoutané na invalidní vozík. „Společně s námi také iniciovala a podílela se na vzniku projektu Osobní asistence pro vozíčkáře,“ uvedla Anna Srbová z Městské charity Plzeň.

V kategorii institucí pak odbornou porotu nejvíce zaujal Domov pro seniory Vrbno. Ten již třetím rokem pořádá pro dobrovolníky a seniory rozsáhlý aktivizační projekt s názvem „Jedeme v tom společně“. V rámci této akce senioři šlapou na rotopedech či šlapadlech a počítají si ujetou vzdálenost prostřednictvím speciální aplikace. Zakladatelem a duchovním otcem této aktivizační akce je ředitel domova, Jan Vavřík. „Odbornou porotu velmi zaujala hlavní myšlenka projektu, který se snaží zajímavým způsobem motivovat seniory k pohybové aktivitě, která je pro ně velmi důležitá. Zkrátka se jedná o nesmírně originální počin, který si rozhodně zasloužil naše plné uznání,“ vysvětluje ocenění pro DpS Vrbno Andrea Pisingerová ze společnosti HARTMANN-RICO a.s.

Vyhlášením výsledků 6. ročníku zároveň začalo přijímání přihlášek do dalšího ročníku Dobré duše. Hlásit se mohou všichni senioři nad 60 let, a také instituce, které systematicky pracují s dobrovolníky a podílejí se tak na rozvoji dobrovolnických aktivit v České republice.

Více o projektu Dobrá duše:

Dobrá duše probíhá ve dvou kategoriích. První je určena jednotlivcům, druhá potom zařízením sociálních služeb, které s dobrovolníky pracují.

Do kategorie jednotlivců se mohou hlásit všechny osoby starší 60 let, které se dlouhodobě – nejméně po dobu tří měsíců – věnují pomoci seniorům v zařízeních sociálních služeb, nejsou v příbuzenském vztahu s osobou, které vypomáhají a neberou za svou pomoc žádnou finanční odměnu.

Do kategorie institucí mohou své přihlášky podávat zařízení, jako jsou například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionáře. Důležité je, aby tyto instituce s dobrovolníky pracovaly dlouhodobě, alespoň po dobu tří měsíců, a systematicky vytvářely podmínky pro další práci dobrovolníků.

Partnery šestého ročníku projektu jsou, stejně jako v loňském roce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Gerontologické centrum a společnost HARTMANN-RICO a.s. Mediálním partnerem Dobré duše je od roku 2014 rádio Proglas. Coby patroni projektu se veřejnosti opět představí populární herci a moderátoři Vladimír Hron, Aleš Cibulka, a také Taťána Gregor Brzobohatá.

Přihlášky do projektu jsou dostupné ke stažení na stránkách http://www.dobra-duse.cz/prihlaska

Kontakt pro média:

Karolina Stonjeková
MediaTrust Communications, spol. s r.o.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Mobil: 604 114 934
E-mail: [email protected]