Zásady dobré duše


Pomáhat je lidské. Projekt Dobrá duše není soutěží, ve které vyhrává lepší či rychlejší.
Vyhrává tady každý: ten, kdo se rozhodne pomáhat i ten, komu se pomoci dostává.


Více informací

Výsledky roku 2016

 

V Praze se opět předávalo ocenění Dobrá duše. Letos již popáté!

Půlkulatý ročník Dobré duše, projektu, jehož cílem je oceňovat a motivovat dobrovolníky, již zná své vítěze. Letos ocenění v kategorii jednotlivců putovalo do Plzně, Mladé Boleslavi i do Boskovic. Kategorii institucí pak opanoval Domov Duha z Nového Jičína.  

Vyhlášení výsledků pátého ročníku projektu Dobrá duše se uskutečnilo 8. 6. 2017v pražském klášteře Minoritů svatého Jakuba, který již neodmyslitelně patří k tradici tohoto projektu. Stejně tak k ní patří i dlouholetí patroni projektu, Vladimír Hron a Aleš Cibulka, od loňského roku pak i ředitelka nadace Krása pomoci, Taťána G. Kuchařová. Mezi partnery projektu se pak již od počátků řadí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Gerontologické centrum a také společnost HARTMANN – RICO a.s.

Letos se do projektu zapojily bezmála dvě desítky institucí z celé České republiky a rovné tři desítky dobrovolníků. „Těší nás, že zájem o dobrovolnictví v České republice neustává. Každý rok se o tom můžeme přesvědčit z počtu přihlášek, které nám do Dobré duše přicházejí. Co přihláška, to unikátní a někdy i dojemný příběh člověka, který se rozhodl věnovat svůj volný čas činnosti pro druhé,“ uvádí Věra Husáková ze společnosti HARTMANN – RICO a.s., která je jedním z partnerů projektu.

Ačkoli se za každou přihláškou skrývá nevšední lidský příběh, získat ocenění „Dobrá duše“ mohou jen tři dobrovolníci. Letos se odborná porota, složená z partnerů projektu, rozhodla vyzdvihnout dobrovolnický přínos Boženy Křišťanové z Domova pro seniory v Mladé Boleslavi, dále Jiřího Havla z Městské charity Plzeň a do třetice také Jaromíra Drábka z Městské správy sociálních služeb v Boskovicích.

Božena Křišťanová se věnuje dobrovolnickým aktivitám již 11 let. Se seniory založila pěvecký kroužek, kam dochází jedenkrát týdně. Jiří Havel se se seniory v plzeňském domově zase věnuje výtvarné technice zvané Quilling. Díky ní se daří procvičovat jemnou motoriku v rukách a prstech seniorů, ale i procvičovat jejich paměť. Jaromír Drábek z Boskovic si pak vysloužil ocenění poroty díky tomu, že se dobrovolnictví věnuje již úctyhodných 15 let. V posledních letech vede v místním domově celý pěvecký kroužek.

V kategorii institucí odbornou porotu nejvíce zaujala činnost Domova Duha z Nového Jičína, který si kromě ocenění Dobrá duše, odnesl také věcné ceny i finanční dar, jež věnovala společnost HARTMANN – RICO a.s.

Slavnostním vyhlášením výsledků ročníku 2016 zároveň začala možnost podávat přihlášky do Dobré duše 2017. Tuto příležitost mají všechny instituce, které se aktivně věnují práci s dobrovolníky a systematicky vytvářejí podmínky pro jejich další rozvoj. Tyto instituce mohou zároveň hlásit i své aktivní dobrovolníky nad 60 let do kategorie jednotlivců. Více informací naleznete na stránkách www.dobra-duse.cz

Více o projektu Dobrá duše

Dobrá duše probíhá ve dvou kategoriích. První je určena jednotlivcům, druhá potom institucím, které s dobrovolníky pracují. Hlavním cílem Dobré duše je podporovat seniory v tom, aby i v pozdějším věku zůstali aktivními a věnovali svůj volný čas těm seniorům, kteří ze zdravotních či sociálních důvodů nemohou trávit své stáří v kruhu rodiny.

Do kategorie jednotlivců se mohou hlásit všechny osoby starší 60 let, které se dlouhodobě – nejméně po dobu tří měsíců – věnují pomoci seniorům v zařízeních sociálních služeb, nejsou v příbuzenském vztahu s osobou, které vypomáhají a neberou za svou pomoc žádnou finanční odměnu.

Do kategorie institucí mohly své přihlášky podávat zařízení, jako jsou například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionáře. Důležité je, aby tyto instituce s dobrovolníky pracovaly dlouhodobě, alespoň po dobu tří měsíců, a systematicky vytvářely podmínky pro další práci dobrovolníků.

Mediálním partnerem projektu je od roku 2014 rádio Proglas.

Kontakt pro média:

Karolina Stonjeková
MediaTrust Communications, spol. s r.o.
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Mobil: 604 114 934
E-mail: [email protected]